Sosyal İhtiyaçlarımız

Değerli meslektaşım,

Akademisyenler olarak yaşantımızın önemli bir bölümünü belki de evlerimizde geçen zamandan daha fazlasını Üniversitemizde geçirmekteyiz. Yıllar öncesinde, örnek olarak gösterilen kampuslarımız ve binalarımız, hala güzel olmakla birlikte eskimekte, donanım olarak günümüz beklentilerini karşılayamayacak duruma gelmektedir. Şehrimizde açılan sosyal mekanlar, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri öğretim elemanlarımız ve öğrenciler için cazibe merkezleri olmaktadır. Bu durum, Eskişehir’de yaşayanlar için sevindirici olmakla beraber, kampuslarımız, bu değişim ve gelişime ayak uyduramadıklarından, derslerden sonra herkesin hızla terk ettiği ve hafta sonları ıssızlaşan alanlar haline gelmektedir.

Kampuslarımızın, çalışma saatleri dışında yeterince kullanılmaması, genellikle sakin bir ortamda yapılması gereken bilimsel ve sanatsal çalışmalara olumsuz etki yapmaktadır. Kaynak problemi olmamasına rağmen, Üniversitemizin bilimsel yayınlarda ve sanatsal etkinliklerde arzu edilen başarı seviyesini yakalayamamasındaki en önemli nedenlerden biri, binalarımızın, dersliklerimizin ve ofislerimizin çağın gerektirdiği çalışma temposuna uygun olmayışıdır.

Dersliklerin ve ortak alanların tasarımı yıllar öncesinin koşullarında  oluşturulmuştur. Örneğin, çoğu derslikteki sabit sıralar, öğrencilerin, kendilerini rahat hissedecek şekilde ders dinlemelerini engellemekte, havalandırma sorunları öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir.

Üniversitemizin sosyal olanaklar açısından en sorunlu yeri, şüphesiz, İki Eylül Kampusudur. Nüfusu gitgide artmasına rağmen, kampusta öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin yararlanabileceği sosyal alanlar son derece sınırlıdır.

Bu genel değerlendirmelerden sonra, sorunlarla ilgili düşüncelerimi ve çözüm önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum:

 1. Sosyal tesisler: Öğretim üyesi ve öğrenci sayısı katlanarak arttığı halde, yemekhane, Akademik Kulüp, Taş Bina, Konukevi ve Japon Bahçesi dışında sosyal amaçlı yeni tesis yapılamadığı gibi, mevcut tesislerin nitelikleri ve kapasiteleri de artırılamamıştır. Üniversitemizde son yıllarda faaliyete geçen kafeler, hem aynı bölgededir, hem de kapasite olarak ihtiyaca yetmemektedir. Öğretim elemanlarımızın ve çalışanlarımızın hafta sonları aileleriyle ve arkadaşlarıyla birlikte olabilecekleri, açık ve kapalı tesisler bulunmamaktadır.

  Yukarıda sadece bir kaç örneğini hatırlattığımız mevcut tesislerle ilgili sorunları giderecek tedbirler süratle alınacaktır. Böylece, Üniversitemiz kampusları, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için cazibe merkezleri haline getirilecektir. Kampusların canlı, yaşayan ve 24 saat yaşanan mekanlar olması sağlanacaktır. Kampuslardaki alternatif yeme içme mekanlarının sayısı arttırılarak herkese zevkine ve bütçesine göre yeterince seçenek sunulacaktır. Odalarında, laboratuvarlarda, stüdyolarda, atölyelerde, vb yerlerde, çalışma yapacak öğretim elemanlarına paket yeme içme servisi vermeleri, sözleşme yapılırken işletmelerden talep edilecektir. Üniversitede çalışan ve yaşayan herkesin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabileceği, Üniversiteye yakışır nitelikte yiyecek, içecek, alışveriş, spor, dil öğrenim alanları ve hizmet birimlerinin bulunacağı yeterli büyüklükteki merkezler, Yunus Emre ve 2 Eylül Kampuslarına kurulacaktır.

  Kampuslarımızda bulunan spor tesisleri rasyonel çalıştırılamamaktadır. Bu nedenle, daha fazla personelimizin etkin şekilde bu tesislerden yararlanabilmesi için; fiyat, hizmet çeşidi ve kalitesi açısından gerekli tedbirler alınacak ve farklı birimler tek bir yönetim çatısı altında toplanarak koordinasyonsuzluktan doğan şikayetler önlenecektir.

 2. Binalar, ofisler, derslikler: Kampuslara binalar aracılığıyla belli bir kimlik kazandırma doğru bir hedeftir, ancak bir şartla: Binaların yalnız dış görünümü değil, iç mekanlar da bu hedefin kapsamı içinde olmalıdır. Bir kaç örnek verilecek olursa;*Dersliklerdeki oturma düzeni ve kapılar, geç gelen öğrencinin sınıfa sessizce ve diğerlerinin dikkatini dağıtmadan girmesi için düşünülerek tasarlanmamıştır. Çarpmadan sessizce kapanmayı sağlayan mekanizmalı ve dengeli kapıları, bugün AVM, hastane ve benzeri yapılarda sıkça görmekteyiz. Ayrıca, kapının kürsüye yakın konumu, ders verme alanını daraltmakta ve sunu perdesiyle tahtanın koordineli şekilde kullanımını engellemektedir.

  Bir diğer örnek, güneye bakan sınıflarda kış güneşi varken, dengesiz çalışan kaloriferler de eklenince haddinden fazla sıcak ve konforsuz ortamların oluşmasıdır. Böylece derste verim düşmekte, öğrenci ve öğretim elemanı bunalmaktadır. Bu sorun, aslında, binalarda yalıtım ve enerji yönetimi sorununun ta kendisidir.

  İç mekanlarla ilgili tüm sorunları giderip, konforlu ve yaşanabilir alanlar yaratmak için derhal ilgili bilim/sanat dallarındaki arkadaşlarımızdan (Mimarlık, Güzel Sanatlar, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, vb) oluşan bir komisyon kurulacaktır. Komisyon üyeleri, Türkiye’de ve Dünya’da bu konudaki örnek uygulamaları yapacakları araştırma sonucu raporlaştıracaklar ve onların çizdiği yol haritası doğrultusunda bütçeleme yapılıp, gereken iyileştirme harcamaları gerçekleştirilecektir.

  Öğretim elemanı ve öğrencilerimizin rahatı ve konforu için dersliklerde, çağdaş malzemeler ve ergonomik tasarımlar kullanılacak, akustik sorunlar çözülecek, tahta ve yansı alanı koordinasyonu sağlanacak, gereken teknik donanımla desteklenerek, derslerin uzaktan öğrenim gören kitlelerce de izlenebilmesi sağlanacaktır.

  Ofis ortamları, klima/havalandırma sistemleri, LED aydınlatma, ses emici paneller, odayla uyumlu mobilya, öğrencilerle çalışma ortamı yaratacak beyaz tahta ve bilgisayar erişim kolaylıkları eklenerek yeniden tasarlanacaktır.

  Bir çok binada ihtiyaçları karşılayacak kadar asansör bulunmamaktadır. Özürlüler, yaşlılar ve geçici fiziksel sorunları olan çalışanlarımız için, yük de taşınabilecek, nitelikli asansörler kullanıma sunulacaktır.

 3. Otopark: Özellikle Yunus Emre kampusunda, otopark sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle, otopark için yeni alanlar oluşturulacaktır. 08 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir karar, üstteki yeşil bitki örtüsünün köklerine zarar vermeden, parkların ve yeşil alanların altlarına otopark yapılmasının önünü açmaktadır. Üniversitemizde, kot farkı olan alanlardan başlayarak, yeşil örtünün altında kalan bir çok yerde ve mevcut açık otoparkların altında otopark yapımı projelendirilerek hayata geçirilecektir. Katlı otopark yapılamayan yerlerde, mevcut otoparkların niteliklerinin artırılması için aydınlatma ve gölgelik gibi olanaklar yaratılacaktır. Otopark alanlarında ve bina çevrelerinde bisikletler için park yerleri tahsis edilecektir.
 4. Konaklama tesisleri: Öğretim elemanlarımıza ve misafirlerine lojistik kolaylık sağlayan Eskişehir, Ankara ve İstanbul’daki konaklama tesislerimizin; fiyat, kapasite, hizmet kalitesi gibi unsurlar açısından durumları değerlendirilecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Bu çerçevede; mevcut illerde kapasite artışı ve başka illerde yeni konukevlerinin kurulması da dahil olmak üzere, ihtiyaçları karşılayacak her türlü tedbir alınacaktır.Personel ve öğrencilerimizin yanı sıra, müdavimi olan herkese ekonomik yaz tatili fırsatı veren, ancak hiç gereği yokken elden çıkarılan, halen bakımsız ve atıl durumda olduğu bilinen, Gemlik Karacaali tesislerinin tekrar Üniversitemize kazandırılması için gerekli girişimler yapılacaktır. Bunlara ilaveten, özellikle kamuya ait ve atıl durumdaki alternatif tesisler araştırılacak, bulunduğunda hemen değerlendirilecektir. Böylece Turizm İşletmeciliğiyle ilgili eğitim veren birimlerimizin öğrencileri için de yeni staj ve uygulama tesisleri oluşturulmuş olacaktır.
 5. Mavi Hastane: Anadolu Üniversitesi Hastanesi (Mavi Hastane), daha küçük fiziki ortamda yıllarca başarılı hizmetler vermesine karşın büyüyen binasında verdiği hizmet açısından küçülmüş ve hatta hizmet veremez hale gelmiştir.Hastane, öğretim elemanlarına, çalışanlara ve öğrencilere kaliteli hizmet verecek bir yapıya kavuşturulacak ve bütün branşlarda uzman doktorların görev yapacağı örnek bir sağlık işletmesi haline kısa sürede getirilecektir.
 6. Kütüphane: Üniversitemizin merkez kütüphane binasında öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin çalışabilecekleri alanlar ve süreler sınırlıdır.Çözüm, çalışma alanlarının artırılması ve kütüphanenin 24 saat hizmet verir hale getirilmesidir. Ayrıca, binadaki teknolojik olanaklar geliştirilecek, kablosuz İnternet erişimi hızlandırılacak, e-kitap hizmetleri artırılacak, fotokopi hizmetleri dijital ve “self-service” hale getirilecektir. İki Eylül Kampusuna, özgün tasarımı olan bir kütüphane binası yapılacaktır.
 7. Atölyeler: Yunus Emre Kampusunda bugün kendi haline terkedilen, ancak geçmişte çok önemli hizmetler veren bir birim vardır: Atölyeler. Bu birim Üniversitenin yıllar boyu masa, sandalye, kütüphane, pencere, metal eşya vb bir çok ihtiyacını karşılamış, bunların tamir ve bakımını yapmış ve daha bir çok hizmet vermiştir. Günümüzde atölyeler atıl kalmıştır, çünkü bünyede üretim yerine kurum dışı alım tercih edilmektedir.Atölyelerin faaliyetlerini 2 Eylül Kampusunda daha geniş bir mekanda ve çalışma alanlarına AR-GE, prototip ve parça imalatı gibi konular da eklenerek, yürütmeleri sağlanacaktır.Atölyelerden boşalacak Yunus Emre kampusundaki kıymetli alan, Üniversitedeki sosyal yaşama katkı sağlayacak ve ne olacağına ileride hep birlikte karar vereceğimiz projelerde değerlendirilecektir. Bu bölgede ortalığa rastgele atılan çöpler ve hurdalar derhal ortadan kaldırılacaktır.
 8. İki Eylül Kampusu: İki Eylül kampusunun, giriş kapısından başlayarak, güvenliğine kadar her konudaki ihtiyacı titizlikle gözden geçirilecek ve yeni sosyal tesislerle renklendirilecek, hepimizin gurur duyacağı örnek bir kampus haline getirilecektir. Bu konu, çok daha ayrıntılı olarak projelendirilmektedir.
 9. Gayrimenkuller: Üniversitenin mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip olduğu gayrimenkullerin (arsa, bina, tesis, vb) envanteri çıkarılacak, bunlardan atıl durumdakiler, belirli projelerle değerlendirmeye alınacaktır. Eskişehir’de ve/veya diğer illerdeki kamuya veya hazineye tahsisli gayrimenkullerden, üzerinde uzlaşılabilenler, Üniversite’ye kazandırılacaktır.
 10. Korunması Gereken Gruplar: Sosyal ve fiziki şartlarda yapılacak her türlü iyileştirmede korunması gereken gruplara yönelik pozitif ayırımcılık yapılacak, bu çerçevede, özellikle ve öncelikle, engellilere yönelik engeller hızla ortadan kaldırılacaktır.

Bir sonraki açıklamalarım, “bilimsel/sanatsal çalışmalar ve teknoloji” konusunda olacaktır. Önceki mesajlarımda da belirttiğim üzere, benimle, 0-542-245-5417 numaralı telefondan ve nuvit.gerek@gmail.com e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Önceki mesajlarıma verdiğiniz olumlu tepkiler ve ayırdığınız değerli zamanınız için teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Nüvit Gerek